Νάρθηκας

Νάρθηκας Οσφύου - Κορμού - TAYLOR

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5


Ζώνη οσφύος

Συγκράτηση Σπονδυλικής Στήλης

Κωδικός: EB571Μέγεθος


ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Κωδικός: OH120Μέγεθος


ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ TAYLOR

Φορμαρισμένο πλαστικό πλαίσιο με μαλακή επένδυση αφρού

Κωδικός: OH519Μέγεθος


Νάρθηκας οσφύος

Φορμαρισμένο πλαστικό πλαίσιο με μαλακή επένδυση αφρού

Κωδικός: OH518Μέγεθος


Dynamic Snug

Lumbar Support

Κωδικός: FB518Μέγεθος