Νάρθηκας

Ποδοκνημικοί  Νάρθηκες

Αποτελέσματα 1 - 9 από 9


ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Υψος 26 cm.

Κωδικός: OH983Μέγεθος


Κηδεμόνας σταθερός.

Ύψος 39.9 cm

Κωδικός: OH901Μέγεθος


Κηδεμόνας με μοίρες

Ύψος 39.4 cm

Κωδικός: OH902Μέγεθος


Κηδεμόνας σταθερός κοντός.

Ύψος 33 cm

Κωδικός: OH903Μέγεθος


Κηδεμόνας ποδοκνημικής

Νυκτός

Κωδικός: OH928Μέγεθος


Κηδεμόνας με μοίρες & αέρα

Ύψος 39.4 cm

Κωδικός: OH929Μέγεθος


Ποδοκνημικής με αερα.

One Size

Κωδικός: OH910

Ποδοκνημικής με Gel

One Size

Κωδικός: OH914

Ποδοκνημικής θερμοπλαστικός

Δεξιό & Αριστερό

Κωδικός: OH908Μέγεθος