Νάρθηκας

Νάρθηκας Χειρός

Αποτελέσματα 1 - 7 από 7


Πηχεοκαρπικός

Δεξιό & Αριστερό

Κωδικός: WH305Μέγεθος


Νάρθηκας αντίχειρος

θερμοπλαστικός

Κωδικός: 241Μέγεθος


Καρπού & αντίχειρα

Ακινητοποιεί καρπό και αντίχειρα

Κωδικός: EH307Μέγεθος


Νάρθηκας αντίχειρος

Ακινητοποιεί καρπό και αντίχειρα

Κωδικός: AS303Μέγεθος


Νάρθηκας αντίχειρος

Ενα μέγεθος

Κωδικός: OH304

Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας

Δεξιός & Αριστερός κοινός

Κωδικός: WH301Μέγεθος


Νάρθηκας καρπού & βραχίονα

Μήκος 25cm

Κωδικός: OH302