Νάρθηκας

Κηδεμόνας Αγκώνα

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3


Κηδεμόνας Αγκώνα

Με Ιμάντα στήριξης Δεξιό & Αριστερό

Κωδικός: OH205Μέγεθος


Nάρθηκας Αγκώνα Διπλός

Μηχανισμός ανά 10 μοίρες

Κωδικός: OH201

Νάρθηκας αγκώνα

Ακινητοποιησης

Κωδικός: WH306Μέγεθος